Mis on DataCite?

Datacite logo DataCite on ülemaailmne raamatukogude, andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik. Selle tegevuse eesmärgiks on suurendada arusaamist, et teaduse avaandmed on seaduspärane ja tsiteeritav panus teadustulemuste laialdases levikus. Lisaks arendab DataCite teadusandmete tsiteerimise ja kirjeldamise standardeid, rajab oma liikmesorganisatsioonide võrgustiku kaudu rahvusvahelise kogukonna ning võimaldab rakendada teadusandmete tsiteerimise ja haldamise parimaid praktikaid. DOI-ga varustatud teadusandmed on kergesti leitavad ja lingitavad teiste andmetega, mis moodustavad omakorda suuri andmete võrgustikke. DataCite initsiatiiviga on liitunud üle 30 teadusasutuse üle maailma ning tänaseks on platvormil registreeritud üle 3 mln DOI-numbritega varustatud teadusandmeid.
Loe lähemalt: Brase, J., I. Sens, and M. Lautenschlager (2015). The tenth anniversary of assigning DOI names to scientific data and a five year history of DataCite. D-Lib Magazine 21 (1/2).

Eestis registreeritud DOI-d

Otsi DataCite Eesti alt registreeritud DOI-sid. Otsing kuvab ESTDOI prefixiga registreeritud DOI-sid. 

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Special thanks to the British Library for reference materials