Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

DataCite Eesti konsortsiumi asutajaliikmed ja kontaktid:

Tartu Ülikool
Tiiu Tarkpea, TÜ raamatukogu teadusandmete peaspetsialist, tel: 737 5729, tiiu.tarkpea@ut.ee

Tallinna Tehnikaülikool
Kai Kalvik, TTÜ raamatukogu ainespetsialist, tel. 620 3554, kai.kalvik@ttu.ee

Eesti Maaülikool
Kersti Laupa, EMÜ raamatukogu, osakonnajuhataja, tel. 731 3495, kersti.laupa@emu.ee

Tallinna Ülikool
Sigrid Mandre, TLÜ akadeemiline raamatukogu erialainfo osakonna juhataja, tel. 640 9184, sigrid.mandre@tlulib.ee


DataCite Eesti konsortsiumi abil tagatakse liitunud teadusasutuste liikmeskonna poolt loodud kvaliteetsete teadusressursside laialdane leitavus ja kasutatavus. Liikmetel on õigus kasutada kõiki konsortsiumi pakutavaid liidestamisega ja andmekeskuste administreerimisega seotuid teenuseid, sh DOI registreerimine, teadusandmete metaandmete säilitamine, metaandmete otsingumootori kasutamine jms. Konsortsiumiga võib liituda iga asutus või isik, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi nõukogu. Oma liitumissoovist ja huvist andke teada aadressil datacite@ut.ee või võitke ühendust kontaktisikutega.

Rahvusvahelise DataCite organisatsiooni liikmed

 

  Loe lähemalt: Lembinen, L. (2015). Tartu ülikooli raamatukogu panus teadusandmete säilitamisse ja kättesaadavaks tegemisse. Ajakiri Raamatukogu 2015/2 (prindieelne fail)

 

Eestis registreeritud DOI-d

Otsi DataCite Eesti alt registreeritud DOI-sid. Otsing kuvab ESTDOI prefixiga registreeritud DOI-sid. 

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Special thanks to the British Library for reference materials